top of page

12. června 2021

Svatba Lt. Sparrow

12. červen byl pro jednu z našich členek velkým dnem. Klaudia (2nd Lt. Claudette Sparrow) je s námi od roku 2013 a bylo nám velkou ctí zúčasnit se její svatby. Nevěsta i ženich jsou našimi dobrými přáteli, takže celá akce byla velmi emotivní  Při této příležitosti jsme připravily speciální dárek, který jsme předaly v druhoválečné K-ration bedně (a jak jinak!). Novomanželům přejeme všechno nejlepší!

bottom of page